Koučink je účinná metoda osobního rozvoje, která formou cíleného rozhovoru pomáhá klientovi uvědomit si, co přesně chce jinak a proč, objevit cesty, jak toho dosáhnout                    a následně vykročit a vytrvat na vybrané cestě.

Koučovací přístup také umožňuje klientovi podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu, najít nejlepší řešení své situace a zvýšit důvěru v sebe sama.

Klasický koučink probíhá na mentální úrovni, formou rozhovoru. Existují ale typy lidí, kteří se nedokáží slovem vyjádřit tak přesně, jak by si přáli a mnohem výmluvnější jsou                                jejich emoce nebo pohybový vzorec. Na rozdíl od hlavy, naše tělo nehraje intelektuální hry a dává nám velmi přesnou zpětnou vazbu, co s ním je a není v souladu.                                                Bez ohledu na vhodnost a společenský úzus se nedá příliš dlouho klamat. A právě v tom tkví jedinečnost přístupu somatického koučování.

01
Psychomotorická terapie
03
Krizová intervence
03
Optimalizace HRV
srdeční koherence
04
Bioenergetické cvičení a biodynamické masáže
05
Kranio-sakrální terapie
06
Somatické koučování