Jedná se o terapeutickou a preventivní metodu, která pracuje s kraniosakrálním systémem člověka      ve smyslu uvolnění jeho dysbalancí, napětí a blokád a znovunastolení rovnováhy.

Kraniosakrální systém (KSS) člověka zahrnuje lebku (cranium), kost křížovou (os sacrum) - odtud název metody - dále membrány a mozkomíšní mok, které obklopují a chrání mozek a míchu. Mozkomíšní mok cirkuluje uvnitř KSS rytmickými pohyby, které označujeme jako kraniosakrální rytmus.                                  Normální ferkvence tohoto rytmu je 6 až 12 za minutu a je nezbytná pro naše zdraví. Jakákoli omezení, napětí či blokády v KSS mohou ovlivnit fyziologické funkce centrálního nervového systému a tím způsobit obtíže na fyzické, mentální či emoční úrovni. My to většinou vnímáme jako bolest, ztuhnutí, silnou únavu, pohybovou nebo orgánovou dysfunkci (nemoc).

Kraniosakrální terapeut pracuje metodou jemného doteku, kterým vyšetřuje kraniosakrální rytmus, aby mohl určit oblasti omezení jeho pohybu. V místech restrikce a napětí uvolňuje tkáně, ladí kraniosakrální systém a spouští jeho samokorektivní mechanismy.

Touto cestou dochází u klienta mj. k uvolnění fasciálního systému (jako významného nosiče zbytků stresových hormonů), dále k optimálnímu vyladění autonomního nervového systému a tím k „přeladění“ organizmu ze stresového módu do stavu obnovy vnitřní rovnováhy a celkové revitalizaci.

Použití KST:

 • při stresu, únavě a poruchách spánku
 • při depresích, úzkostech a vyčerpání
 • pro uvolnění traumatických psychických i fyzických zážitků
 • při bolestech hlavy a migrénách
 • při psychosomatických potížích (např. bolesti zad, zažívací obtíže..)
 • při problémech s metabolismem a imunitním systémem
 • při rekonvalescenci po operacích, úrazech a jinak těžkých stavech
 • během těhotenství jako podpora a příprava k porodu
 • jako terapie po traumatickém porodu
 • při hormonální dysbalanci
 • jako podpora v procesu osobního růstu

CST