Krizová intervence je zaměřená na bezprostřední zvládnutí krize. Jde o krátkodobou intervenci            (většinou 1-5 sezení), na kterou podle potřeb klienta může, ale také nemusí navazovat další péče.

Krizová situace vzniká působením nadlimitní zátěže a přesahuje běžný repertoár našich vyrovnávacích strategií. Takovou situaci prožíváme jako bezodkladnou, naléhavou, tísnivou nebo zúzkostňující.                        Krizi můžeme prožívat v různých situacích, např. při obtížném rozhodování, v náhlé a nečekané životní situaci (změna, ztráta), nutnosti čelit požadavkům vyplývajícím z přirozeného vývoje (hledání prvního zaměstnání, narození dítěte, odchod do důchodu) aj.

Krize není duševní nemoc, ale přirozenou součástí lidského života, je to zkušenost, se kterou se setká většina lidí a při níž je třeba objevit nové zdroje a způsoby řešení pro její zvládnutí.  V krizové intervenci jde zejména o navození úlevy a hledání možných řešení a zdrojů v sobě i okolí. Důležitá je také emoční podpora a poskytnutí prostoru pro vyjádření emocí.

Krizová intervence