Jedná se o moderní metodu založenou na vyšetření aktuálního stavu srdeční koherence                      a variability srdečního rytmu (Heart rate variability - HRV) klienta.                                                          Toto vyšetření je základem pro následná doporučení terapeutických či preventivních postupů.

Metoda byla původně vyvíjena pro armádu Spojených států, jako účinný nástroj rychlé a efektivní regenerace psychických i fyzických sil vojáků v zátěžových situacích. Později byla rozvinuta a ověřena týmem odborníků    v kalifornském Heartmath Institute a dále rozšířena do řady zemí.                                                                      Je používána k diagnostickým, terapeutickým i rozvojovým účelům.

Srdeční koherence je stav, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem (ANS).
V tomto stavu probíhají pozitivní změny na úrovni mentální, hormonální, emoční a fyzické.                              Na rozdíl od většiny relaxačních metod dochází ve stavu koherence nejen k uvolnění, ale především                  k revitalizaci celého organizmu. Neplýtváme energií, protože části našeho organizmu jsou vnitřně synchronizované.

Na základě spektrální analýzy HRV můžeme dále určit funkci ANS a získat tak objektivní informace                  o aktuálním poměru zátěže a odpočinku, jako základ pro další preventivní či terapeutické postupy umožňující hledání správného poměru mezi intenzitou a objemem zátěže a kvalitní revitalizací organizmu.

Koherence zvyšuje schopnost připravit se na, zotavit se z a dobře se přizpůsobit při stresu nebo traumatu. Pokud jsme pružní, můžeme nejen rychleji regenerovat po náročné situaci, ale také neutralizovat nebo zabránit některým probíhajícím procesům opotřebení organismu.

Stav koherence i HRV jsou objektivně dobře měřitelné pomocí biofeedback metod a můžeme tak nejen přímo sledovat, jak lze ovládat vlastní fyziologické procesy, ale naučit se také efektivnímu způsobu, jak zvládnout stres a pracovat s ním ke svému prospěchu.

Pomocí biofeedback monitorování je možné zjistit své zatížení stresem a míru obnovy sil, vyhodnotit stresory, které nás provázejí každodenním životem a naučit se nové způsoby, jak stresu předcházet a zvládat ho.

Individuální trénink může být použit jak v klidném prostředí, tak především v reálném životě. 

Použití metody:

 • při stresu, únavě a depresích
 • při vyčerpání a syndromu vyhoření
 • při úzkosti, strachu a panických atakách
 • při vysokém krevním tlaku, srdeční arytmii
 • při neschopnosti uvolnit se, odpočívat a poruchách spánku
 • při psychosomatických potížích (např. bolesti zad, hlavy, zažívací obtíže..)
 • při metabolických potížích a problémech s imunitním systémem
 • při úrazech, onemocněních a jinak těžkých stavech
 • při dysbalancích hormonálního systému
 • jako ukazatel míry stresu a odpočinku organizmu
 • jako způsob zvládání stresových situací
 • jako účinný způsob osobního růstu

HRV