Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP) je psychoterapeutická metoda vytvořená a rozvíjená manželi Albertem Pesso a Dianou Boyden ve Spojených státech ve druhé polovině 20. století.

Je vhodná pro všechny, kdo chtějí ve svém životě nalézat radost a spokojenost.

PBSP podporuje sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu života                a skutečnosti, jak být v životě více šťasten.
Cílem terapie je, aby člověk ve svém životě nebyl neustále nucen opakovat životní situace (tzv. „starou mapu“), které mu nepřináší uspokojení a radost. V průběhu terapie se vytváří nový tělově-emoční zážitek na základě práce se základními vývojovými potřebami (potřeba místa, péče, podpory, ochrany, limitů).                            Tato nová zkušenost během terapie nám pomáhá prožívat život spokojeněji a vyhledávat příznivější životní okolnosti, než do kterých jsme opakovaně přicházeli. PBSP dále nabízí, jak se bezpečným způsobem vyrovnávat s traumatickou zkušeností ze své historie a jak vyvracet důsledky způsobené mezerami                  v původním rodinném systému.

PBSP