Somatické koučování (SK) bere v úvahu člověka jako celek. Koučování probíhá též formou rozhovoru, ale dává prostor i klientovu tělesnému a emočnímu prožívání.                          Díky integraci všech tří úrovní (tělo, emoce, mysl), která je v SK zásadní, pak dochází ke změnám na hlubší a tím i trvalejší úrovni.

Témata, s nimiž klienti do koučování přicházejí, jsou nejčastěji pracovního charakteru, protože je všeobecně vžito, že je lepší využít koučování pro pracovní sféru.                                             Ta se ovšem velmi často úzce prolíná s osobní rovinou a tak je obvykle celý proces komplexnější.

01
Psychomotorická terapie
03
Krizová intervence
03
Optimalizace HRV
srdeční koherence
04
Bioenergetické cvičení a biodynamické masáže
05
Kranio-sakrální terapie
06
Somatické koučování